Hyppää sisältöön

Mikä skitsofrenia on?

Media, Valoa! -lehti

Kuvaaja: Anni Virta

Mikä skitsofrenia on?

Skitsofrenia on psykoosisairauksista yleisin. Suomessa sitä sairastaa noin prosentti väestöstä, globaalisti noin 0,4%. 80 prosentilla skitsofreenikoista on todettu traumataustaa. Traumat liittyvät usein lapsena koettuun väkivaltaan, hyväksikäyttöön tai laiminlyöntien kohteeksi joutumiseen, onnettomuuksiin tai rikoksen uhriksi joutumiseen. Skitsofrenian oireet ovat monimuotoisia ja yksilöllisiä, ei ole vain yhdenlaista skitsofreniaa.

Skitsofrenia häiritsee hermosolujen välistä viestintää, jolloin kyky ajatella selkeästi, erottaa todellisuus mielikuvituksesta ja tehdä johtopäätöksiä häiriintyy.

Skitsofrenian oireita ovat:
1. harhaluulot (muun muassa paranoidiset pelot), 2. aistiharhat (muun muassa kuuloharhat, esimerkiksi päänsisäinen puhe), 3. hajanainen puhe, 4. pahasti hajanainen tai outo käytös tai selvä motorinen jäykkyys tai kiihtyneisyys, 5. tunneilmaisujen latistuminen, puheen selvä köyhtyminen tai tahdottomuus. Nykyisen määritelmän mukaan skitsofrenian diagnoosi edellyttää, että henkilöllä on ilmennyt vähintään kuukauden ajan ainakin kaksi sairaudelle tyypillisistä oireista.

Tässä kirjoitussarjassa tarkastellaan mielenterveyttä ja siihen suhtautumista eri puolella maailmaa.  https://mieletontavaloa.fi/tag/mielenterveys-maailmalla/

Kirjoittaja: Anna Petsorowo
Kirjoittaja: Heikki Krook