Hyppää sisältöön

Elämänlaatua taiteesta

Kirjoitukset, Media, Valoa! -lehti

Piirros miehestä, turkoosilla
Teksti: Heikki Krook

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, niin toimintakyky saattaa lamaantua lähes kokonaan ja arkirutiinien pyörittäminen muuttuu haastavaksi. Itsetunto on monen sairastuneen kohdalla kärsinyt pahoja vaurioita. Usko toipumiseen on usein vähissä ja apua ei enää osata hakea, koska kaikki tuntuu niin merkityksettömältä. Jotta toipuminen käynnistyisi, tarvitaan elämäniloa tuovia asioita.

Mielen sairaudesta harvoin toipuu kokonaan ja se rajoittaa elämää monellakin tavalla. Toipumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että kuntoutuja kokee elämänsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Ihmisellä tulee olla virikkeitä, jotta aktivoitumista ja voimaantumista tapahtuisi. Moni kuntoutuja on vahvistunut taiteen avulla. Olipa sitten kyseessä kuvataide tai musiikki, niin elämänlaatua parantavia vaikutuksia taiteella oman kokemukseni mukaan on. Taide on virikkeenä sekä haastava että palkitseva. Siinä voi toteuttaa omaa luovuutta, kilpailla itsensä kanssa, saada onnistumisen kokemuksia ja löytää itsestään uusia piirteitä.

Avainsanana on juuri merkityksellinen elämä. Kun elämässä on nautintoa tuovia asioita, ihminen voi kokea onnellisuutta. Parantumattomasti sairaan kohdalla elämänlaadun parantaminen on se ratkaiseva tekijä, jolla saadaan aikaan voimaantumista. Hyvä elämänlaatu voi perustua mielekkäälle tekemiselle, sosiaalisille suhteille, tunnetaitojen omaksumiselle ja itsetunnon kohentumiselle. Oleellista siinä on perustarpeiden tyydyttäminen.

vesiväreillä maalattu kissa
Frédéric Glorieux – À pas de loup
kuva: Flicker-cc-by-sa

Kuntoutumiseen tarvitaan yhteisö, jossa voi kokea olevansa niin kuin muutkin. Kun saa kuulua porukkaan, jossa ketään ei lyödä stigmalla erilaisuuden takia, voi toteuttaa itseään tasa-arvoisena toisten kanssa ja kokea saavansa arvostusta. Yhteisö, jossa on mielekkäitä virikkeitä, auttaa myös tyydyttämään niitä tarpeita, joille rakentuu mielenterveys.

Mielen sairaus ei tarkoita mielenterveyden puuttumista, vaan esimerkiksi traumojen aiheuttamaa mielen toimintojen vaurioitumista. Monella sairaalla on paljonkin terveitä piirteitä ja niitä voidaan vahvistaa. Yhtenä vahvistavana tekijänä on taideharrastuksen mukanaan tuoma innostus esittää omaa taidetta julkisesti. Se vahvistaa itsetuntoa, koska siinä voi nähdä itsensä esiintyvänä taiteilijana ja löytää siten itsensä uudessa valossa. Luottamus omaan menestymiseen antaa mielihyvää ja kiinnostus elämää kohtaan vahvistuu. Silloin tulee tarve nähdä itsensä jossain muussa kuin mielisairaan roolissa ja pyrkimys kuntoutua vahvistuu.

Kun ihmisellä on vakaa pyrkimys mennä elämässään eteenpäin, ovat haasteet yleensä voitettavissa. Traumojen aiheuttamat kriisit alkavat ratketa, kun on muutakin elämää ja saa onnistua. Mieleen kumpuaa oivalluksia ja kiinnostusta oman elämänlaadun parantamiseen. Toipumisesta tulee harrastus ja keinot oman elämän hallintaan alkavat kirkastua. Lopulta ne kipuilua tuottaneet traumatkin ovat elämänkokemusta, jonka kanssa oppii elämään. Traumoja ja niistä kumpuavia ajatuksia voi käyttää vaikka taiteen tekemiseen tai kirjoittaa hölynpölyä lehteen, niin kuin minä.

Teksti: Heikki Krook